Znaleziono : 2
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
2/C/2016
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko - Zobacz szczegóły
Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski
1/C/2016
zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko /dotyczy obrębów: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo/ - ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Zobacz szczegóły
Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski
Znaleziono : 2
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!